Ko smo mi?

Mi smo registrovano neprofitno udruženje građana, koje je 1984. osnovano u Minster-Hiltrupu.

U saradnji sa školom u Hiltrupu, savetovalištem za profesionalni razvoj u Minsteru i brojnim lokalnim preduzećima koja obučavaju učenike, težište našeg rada je profesionalna integracija mladih u profesionalnu obuku.

…ovde si na pravom mestu!

Naši ciljevi i mere

  • Sprečavanje nezaposlenosti mladih
  • Organizovanje mesta za obuku mladih uz praćenje i pomoć pri prelasku iz škole u profesiju
  • Kreiranje individualnog plana izbor zanimanja sa ciljevima koji se mogu postići na dostižnom tržištu, u saradnji sa savetovalištem za profesionalni razvoj, savezne agencije za MInster i centra za posao
  • Integracija mladih iz porodica skromnijih materijalnih mogućnosti kroz ciljane podsticaje i pomoć
  • Motivisanje kod teškoća u školi kroz zajednički razvoj profesionalnih perspektiva
  • Pravovremena podrška učenicima/cama npr. ponudama za popodnevni boravak i organizacijom dopunske nastave
  • Informativne manifestacije i projekti za učenike/cei roditelje na temu izbora profesije („Profesionalni forum“ u različitim oblicim obuke u okviru preduzeća, itd.)
  • Popodnevni boravak – eksterni projekti treninga u cilju jčanja socijalne kompetencije, jezika, ličnog nastupa, poštovanja vrednosti, itd.…

Već godinama sarađujemo sa brojnim firmama i možemo da ponudimo više od 100 različitih zanimanja za obuku. Zahvaljujućim tom partnerstvu, imamo direktan kontakt sa licima odgovornim za obuku i planiranje karijere. Informišite se na našoj veb stranici